If you wish to post any interesting articles please e-mail them to secretaryfuta@gmail.com.

Monday, July 4, 2011

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය වැටුප වැඩිකිරීමට ජාතික වැටුප්කොමිසමේ අනුමැතියද ලැබී තිබුණා - මහාචාර්ය නවරත්න බණ්ඩාර

An Interview With Prof Navarathne Bandara